Declarație protecție date cu caracter personal - DriverApp

IN tIME Express Logistik GmbH (denumită în continuare „noi“ sau „Responsabilul“) va trata cu seriozitate datele cu caracter personal și va respecta reglementările privind protecția datelor în special Regulamentul UE privind protecția generală a datelor (GDPR). Mai departe dorim să vă informăm când prelucrăm datele din sistemul nostru IN tIME Dreiver App.

I. Responsabilul, Persoana de contact pentru protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform DSGCO și a altor legi privind protecția datelor cu caracter personal a statelor membre dar și altor reglementări privind protecția datelor sunt:

IN tIME Express Logistik GmbH

Tel.:+49 5136 9757-697

Am Kirchhorster See 1

Fax: +49 5136 9757-902

30916 Isernhagen

E-Mail: intime@intime.de

Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal sunt:

dataprotection@intime.de

II. Prelucrarea datelor cu caracter personal:

1. Descrierea prelucrării datelor

1.1 Înregistrare și autentificare

Pentru înregistrarea în App-ul nostru utilizatorul primește un SMS personalizat cu un utilizator și un link pentru autentificare. Linkul oferă posibilitatea introducerii unei parole personalizate.

Următoarele date vor fi colectate la înregistrare (Login):

• Data și ora fiecărei logări (autentificare)/ultima logare

• Nume utilizator

• Limba setată

Salvarea datelor de autentificare Stocarea datelor de conectare are loc pentru a sprijini

administrarea contului de utilizator și ajută la asigurarea funcționalității aplicației. Informațiile de logare vor fi șterse în mod automat după trei luni.

1.2 Modalitatea de transmitere

Prin transmiterea datelor app furnizează următoarele informații:

• Date de localizare

• Mesaj cu data „transmis“ pentru acțiunile anterioare

• Mesaj „transmis“ / „citit“ a datelor de comandă

• Poze / Fotografii (Poze comandate sau poze opționale)

• Introduceri/opțiuni/clickuri pentru acțiunile anterooare

Utilizatorul are posibilitatea de a ne semnala pe timpul transmiterii întreruperile și cazurile de defecțiuni. Informațiile opționale le poate adăuga notificărilor sub forma unui text. În ceea ce privește notificările de întrerupere și defecțiuni utilizatorul are posibilitatea de a ne transmite următoarele informații:

• Informații obligatorii: durata pauzei/tipul defecțiunii

• Informații opționale: text liber

Pe timpul transmiterii informațiilor utilizatorul are posibilitatea de a ne transmite mesaje și poze într-un spațiu chat special conceput pentru app. În acest spațiu chat utilizatorul ne poate transmite următoarele informații:

• Mesaje chat

• Fotografii și poze ale documentelor

• Mesaje cu „citit“ a mesajelor transmise către utilizator.

Prelucrarea datelor sunt necesare pentru sprijinirea și supravegherea transmiterii datelor. În plus este asigurată o transmitere mai rapidă a datelor personale către beneficiarul nostru.

Datele de localizare ale utilizatorului sunt eliminate de noi cu până la 15 minute înainte de începerea comenzii și nu sunt stocate. O transmisie a datelor de localizare fără comandă (sau mesaj gol, vezi punctul 1.4) nu există.

Datele de localizare, mesajele chat, notificările de întrerupere sau defecțiuni vor fi stocate timp de trei luni după transmiterea completă și în final vor fi șterse. Dacă în acest timp vor apărea probleme (reclamații, obiecții sau plângeri) atunci aceste date vor putea fi stocate pe o perioadă mai lungă de timp. După soluționarea finală aproblemelor apărute aceste informații vor fi șterse.

1.3 Suport

În cazul solicitării suportului următoarele informații vor fi transmise către noi:

• GPS închis/deschis

• Date mobile închis/deschis

• WLAN închis/deschis

• Versiune OS

• Descriere aparat

• Starea bateriei

• Funcționează App în fundal sau nu

• Versiunea App

• An fabricație (Versiune)

• Tonuri semnalare închis/deschis

• Timpul de răspuns/timp aparat

• ID Device

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face pentru a analiza și a corecta rapid erorile, precum și pentru a asista în mod activ utilizatorii cu probleme la utilizarea aplicației. Datele vor fi șterse cel târziu la două săptămâni după ce au fost transmise.

1.4 Notificare gol

Utilizatorul are posibilitatea de a anunța autovehiculul său sau un alt autovehicul gol. O notoficare pe gol este posibilă doar atunci când utilizatorul nu are un contract de conducere activ. Pe timpul unei notificări active pe gol se vor transmite datele de localizare ale utilizatorului către noi.

• Datele de localizare

• Campurile obligatorii: Valabil de la data de, Timpul de conducere rămas, plăcuța de înmatriculare a vehiculului trebuie raportată goală

• Informații opționale: Text liber

Datele vor fi utilizate exclusiv în scopul prelucrării notificării pe gol și vor fi șterse în mod automat după încheierea notificării pe gol.

2. Scopuri și temei juridic pentru prelucrarea datelor

Sectorul transporturilor în Europa este reglementat de un număr mare de legi naționale și internaționale, ceea ce ne obligă să procesăm anumite date cu caracter personal în legătură cu operațiunile de transport.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal descrise mai sus este articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR.

Interesul nostru legal rezultă din scopurile mai jos menționate pentru prelucrare:

• Susținerea și monitorizarea executării transportului, inclusiv soluționarea facturării și tratarea reclamațiilor și plângerilor în urma ordinului de transfer

• Asigurarea funcționalității aplicației

• Susținerea utilizatorului în cazul apariției unor probleme și erori ale aplicației

3. Furnizarea datelor cu caracter personal

Atunci când furnizăm informații cu character personal aceasta se face în primul rând pentru companiile care ne ajută la îndeplinirea scopurilor descrise mai sus. Aceste companii pot folosi datele dumneavoastră personale ca procesoare doar pentru a-și îndeplini sarcinile în numele nostru și trebuie să respecte reglementările relevante privind protecția datelor. Procesoarele pe care le folosim sunt companiile afiliate ale IN TIME Express Logistik GmbH. O listă a acestor companii poate fi găsită aici: https://www.intime.de/gdpr.

Poziția actuală a utilizatorului este, de asemenea, pusă la dispoziția clientului respectiv în timpul implementării transportului. Poziția actuală este doar legată de plăcuța de înmatriculare a vehiculului.

În final avem dreptul și putem fi obligați conform dispozițiilor legale în vigoare să furnizăm datele dvs autorităților sau altor organe de stat.

4. Locul unde se prelucrează datele cu caracter personal

Prelucrarea datelor dvs personale are loc în statele din spațiul economic european.

III. Drepturi care vă privesc

Dacă dvs veți prelucra datele cu caracter personal atunci sunteți persoana în cauză conform GDPR revenindu-vă următoarele responsabilități:

1. Dreptul la informare

Aveți dreptul de a solicita informații dacă datele dvs cu caracter personal au fost prelucrate; În acest caz, aveți dreptul la informații cu privire la aceste date personale și la informațiile enumerate în detaliu în articolul 15 GDPR.

2. Dreptul de a corecta aceste date

Aveți dreptul să solicitați imediat corectarea datelor personale incorecte referitoare la dvs. și, dacă este necesar, completarea datelor cu caracter personal incomplete (articolul 16 GDPR).

3. Dreptul la limitarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor dvs, dacă apare una dintre condițiile enumerate la articolul 18 GDPR, de ex dacă v-ați opus pe perioada prelucrării datelor, sau dacă aceste date sunt în contradicție.

 

4. Dreptul de a fi șterse

Aveți dreptul să solicitați ștergerea imediată a datelor personale referitoare la dvs., cu condiția să se aplice unul dintre motivele detaliate în articolul 17 din GDPR, de exemplu. De exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în scopurile urmărite, iar cerințele legale de păstrare nu exclud înlăturarea acestora.

5. Dreptul de a transmite datele

În conformitate cu art. 20 GDPR, aveți dreptul să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, consecvent, care poate fi citit automat pentru a putea să le transmiteți Dvs. sau, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, prin intermediul nostru către o parte terță.

6. Dreptul la revocare

Aveți dreptul, din motive care rezultă din situația dvs. particulară, să vă opuneți în orice moment în contextul cerințelor articolului 21 GDPR împotriva procesării datelor dvs. personale.

7. Dreptul de a revoca declarația de aprobare a protecției datelor

Aveți dreptul de a revoca o declarație de aprobare a protecției datelor, dată în orice moment. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

8. Drepturi în cazul deciziilor automate

Dacă, în mod excepțional, folosim decizii individuale automatizate - inclusiv profilul dvs - suntem obligați prin lege să luăm măsuri pentru a fi în măsură a influența decizia (articolul 22 GDPR). Aveți dreptul de a revoca o declarație de aprobare a protecției datelor dată în orice moment.

9. Dreptul de a face plângere la o autoritate de supraveghere

Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a vă plânge la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de domiciliu, la locul de muncă sau la locul presupusei încălcări a legislației în domeniu, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. încalcă reglementările privind protecția datelor.

Autoritatea de supraveghere competentă pentru societatea noastră în ceea ce privește datele personale se află în Niedersachsen, Prinzenstraß 5, 30159 Hanovra (www.lfd.niedersachsen.de).

10. Altele

Țineți cont de faptul că drepturile de mai sus pot fi limitate de legislația UE sau de legislația națională aplicabilă.

IV. Modificarea declarației privind protecția datelor

Dezvoltarea constantă a aplicației noastre, precum și modificările aduse normelor legale actuale fac necesară adaptarea politicii noastre de confidențialitate din când în când. Vă vom informa aici despre noi caracteristici.

Actualizat: Iulie 2018